GÜLƏNDAM

Əndam “ bədən” deməkdir. Güləndam “bədəni gül kimi olan”, “zərif bə­dən” mənasını əks etdirir. Fars dilindən keçib. Qadın adı kimi də işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GÜLƏBƏTİN
GÜLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə