GÜLQÖNÇƏ

“Hələ tam açılmamış gül” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GÜLXƏNDA
GÜLLƏ

Digər lüğətlərdə