GÜLVAR

Gülvarı (bənzəyən) sözlərindən əmələ gəlib, “gülə bənzəyən” de­mək­dir. Qadın adıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GÜLTƏKİN
GÜLZAR