GÜZƏRAN

is. [ fars. ] Dolanacaq, dirilik, yaşayış, həyat.
Məktəbdə Səlimin güzəranı çox da gözəl keçməyirdi. İ.Musabəyov.
[Nəbi:] Nədir bu güzəran, nədir bu həyat? Xalqa divan tutur bir yığın cəllad! S.Rüstəm.

□ Güzəran etmək – dolanmaq, yaşamaq, keçinmək.
Kəndin camaatı hamısı maldarlıqla güzəran edir. Ə.Haqverdiyev.
Bu kəndin əhli əkinçilik və çarvadarlıqla güzəran edərdi. S.S.Axundov.

Синонимы

  • GÜZƏRAN güzəran bax yaşayış 1
  • GÜZƏRAN həyat — dirilik — varlıq — yaşama — dolanacaq — ruzgar

Этимология

  • GÜZƏRAN Farscadır, güzar (əsli: qozər) sözünün cəmidir. Farsca qozaştən məsdəri ilə bağlıdır, mənası “keçib-gedən”, “daimi olmayan” deməkdir
GÜZƏR
GÜZƏRANLI

Значение слова в других словарях