GƏLİRLİ

доходный, рентабельный
GƏLİR-ÇIXAR
GƏLİRLİLİK

Digər lüğətlərdə