gəmi

Özühərəkətedən və ya özühərəkətetməyən, ticarət gəmiçiliyi məqsədləri üçün istifadə olunan üzən qurğu

gəlmə turizm
gəmi heyətinin siyahısı

Значение слова в других словарях