GƏNCLİK

GƏNCLİK – QOCALIQ Gənclik özü gedir; Qocalıq özü gəlir (R.Rza).

GƏNCLƏŞMƏK
GƏRƏKLİ

Значение слова в других словарях