GAP

простореч. сущ. разговор, беседа; gap etmək (eləmək) разговаривать, вести разговор, беседовать; gap vurmaq болтать, точить лясы
GALLAH
GAPÇI

Digər lüğətlərdə