GAP

(Ağcabədi, Ağdam, Füzuli, Qazax, Tovuz)
söhbət
◊ Gap eləməx’ – söhbət etmək. – Bir sa:t gap eləsəx’ bəsimizdi (Qazax)
GANC
GAPAT

Digər lüğətlərdə