GECƏ-GÜNDÜZLÜ

кил. gecəli-gündüzlü.
GECƏ-GÜNDÜZ
GECƏ-GÜNDÜZLÜK:

Digər lüğətlərdə