GEDƏ-GEDƏ

на ходу
GECYETİŞƏN
GEDİŞ

Digər lüğətlərdə