GEDİLMƏK

Getmək”dən məch. Suraxanıyadək Sabunçu dəmir yolu xətti ilə, ondan o yana faytonla gedilirdi. S.Hüseyn.
GEDİLMƏ
GEDİŞ

Значение слова в других словарях