GEOPOLITIKA

\[yun. Ge – yer, politike – dövləti idarə etmək məharəti\] – imperialist ekspansiyanın müxtəlif formalarına iqtisadi və siyasi coğrafiyanın məlumatlarına saxta istinadlarla haqq qazandıran konsepsiya.
GENETIKA
GEOSENTRİZM