GERÇƏKLIK

real mövcud olub inkişaf edən, özündə xüsusi mahiyyət və qanunauyğunluq olan, həmçinin xüsusi təsir və inkişaf nəticələrinə malik şey. Reallıq, yaxud həqiqət.
GEOSENTRİZM
GƏLDƏÇ