GİDİ

sif. Pis, alçaq, yaramaz.
Gidi Reyhan ərəb atı gətirməz; Aşa bilməz qarlı dağlar, yol, məni. Koroğlu”.

◊ Gidi yaxud gidi-gidi dünya – etibarsız dünya. [Fəhlələrdən biri:] Hə, indi bizi özünə qardaş elədin? Dünənə kimi yanından keçmək olmurdu.
Ay gidi dünya ha!… M.Hüseyn.
[Cahandar ağa] dərindən köksünü ötürdü: “Ay gidi dünya, gör axırın hara gəlib çıxdı”. İ.Şıxlı.

GİCTƏHƏRLİK
GİGİRTDƏMƏ

Значение слова в других словарях