GUPPULTU

is.
1. Gup-gup səsi.
Eşitdilər birdən at hənirtisi; Silah şaqqıltısı, guppultu səsi. H.K.Sanılı.
Kompressor stansiyasından gələn yeknəsəq guppultunun arası kəsilmirdi. M.Hüseyn.

2. məc. Həyəcan, əndişə mənasında.
[Rzaquluxan:] İki gündür ki, ürəyimdə bir guppultu vardır. M.S.Ordubadi.

GUPPULDATMAQ
GUPSAMA

Значение слова в других словарях