GURULDAYICI

sif. Gurultu salan, gurlayan, gur-gur edən.
◊ Guruldayıcı qaz kim. – hidrogenin oksigenlə qarışığından alınan partlayıcı qaz.
GURULDATMAQ
GURULTU

Значение слова в других словарях