HƏVAİ

Şeylər – boş şeylər, dünyanın fani ləzzətlərinə meyl etmək.
HƏRƏKƏT
HƏVASAT

Значение слова в других словарях