HƏVASAT

İ nəfsiyyə - nəfsin arzuları istəkləri.
HƏVAİ
HƏYAT