HAÇABAŞ

sif. Başı haça şəklində olan. Haçabaş dağ. Haçabaş dəyənək.
– Əllərində haçabaşlı, uzun çomaq tutmuş uşaqlar sağım yerindən xeyli aşağıda duran qoyun sürüsünə doğru yüyürdülər, bir dəstə sağmal qoyun ayırıb yuxarı sürdülər. M.Hüseyn.

HAÇA
HAÇABAŞLI

Значение слова в других словарях