HALI

Əhliləşmiş.

Süsənbərin bir halı ceyranı varıydı. Bu ceyran yolnan keçənləri aldadıb, dalına salıb aparırdı. (“Heydər bəy”)

HALAY
HALİ ETMƏK

Значение слова в других словарях