HARAMI

Bax: hərami.

Nə baxırsan gözü qanlı haramı?

Sən deyən günahkar ha mən deyiləm.

Hər şəhərin bir adı, bir sanı var.

Mən Misir şəhriyəm, Yəmən deyiləm.

                                     (“Abbas və Gülgəz”)

                                                                                        *

Ay aman, özünüzü yetirin! Haramılar tökülüb uşaqları qırdılar, məni də doğradılar. (“Alı xan”)

                                                                         *

Ay haramılar, daha mən haramılıq etmək istəmirəm. (“İrvahım”)

HANDAN-GECDƏN
HARAMI

Значение слова в других словарях