HARAMI

Bax: hərami. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

– Ay balam, haramı deyilsən ki, iki sini aşla doymadın? (“Həmzənin Qıratı aparması”)(İ.A., B.A.)

HARAMI
HARAMİ

Значение слова в других словарях