HAYQIRMAQ

Qışqırmaq, bağırmaq, hay salmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Hayqırıb meydanda açsam qol-qanad,

Qarı düşman qabağımda olar mat,

Eyvazı qorxutmaz Koroğlu, Qırat,

Aşıq, bizə Təkə-Türkman deyərlər.

                                   (“Eyvazın Çənlibelə gətirilməyi”)

HAYXIRMAQ
HAYLAMAQ

Значение слова в других словарях