HAYTIMAQ

Taytımaq, axsamaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Bir də gördü budu bir çolaq tacir qıçını yel tutmuş qoca qatır kimi haytıya-haytıya qaçır. (“Koroğlunun İstanbul səfəri”)(İ.A., B.A.)

*

Qolu, qıçı əzilmiş, haytıya-haytıya bir təhər ki, atına minib Türkmana tərəf yola düşdü. (“Koroğlunun Türkman səfəri”)(İ.A., B.A.)

HAYLAMAQ
HAZAR