HEŞ

Heç.

Yeddi yerir, səkkiz çəkər, beş mələr,

Mənəm deyənlərin yurdu heş mələr?

                                                        (“Alı xan”)

HESABİ ƏRƏB
HEY1

Значение слова в других словарях