İBADƏT

1. İBADƏT (dini mahiyyətdə olan mərasim) İldə bir yol gəliri oy irsən; Göy məscidə ibadətə? (M.Rahim); AYİN Aldanmıram ki, doğrudur ayımı, ey əmu! (M.Ə.Sabir); ZİYARƏT Zəvvar ziyarətdən qayıdanbaş namazını Araz qırağında qılmışdı.. (S.Rəhimov).

2. ibadət bax pərəstiş

İANƏT
İBADƏTÇİ

Значение слова в других словарях