İCARƏDAR

is. [ ər. icarə və fars. …dar] Birinin mülkünü və s.-ni icarəyə götürən adam.
Kişi də hacının yuxarı baş karvansarasının icarədarıdır. P.Makulu.

İCARƏÇİ
İCARƏDARLIQ

Значение слова в других словарях