İCMAL

is. [ ər. ]
1. Qısa məlumat, bir məsələnin ümumi şəkildə qısaca şərhi; xülasə.
□ İcmal vermək – xülasə etmək.
Təfsili-qəminə verdi icmal; Qıldı ona ərzi-surəti-hal. Füzuli.

2. Qəzetlərdə günün siyasi hadisələrini ümumi şəkildə xülasə edən məqalə, yazı. Qəzetdə dünya hadisələrinə dair icmal vardır.

Синонимы

  • İCMAL xülasə
İCMA
İCMALÇI

Значение слова в других словарях