İCRAİYYƏ

icraiyyə komitəsi – hökumət qərarlarını həyata keçirmək, bir şeyi əməli surətdə idarə etmək vəzifəsini həyata keçirən orqanların adı.
Rüstəm kişi … rayon icraiyyə komitəsi sədrinin yanına getməyi qərara aldı. M.İbrahimov.
İcraiyyə komitəsinin binası qarşısında durmuş iki minik maşını qardan seçilmirdi. Q.İlkin.

İCRAEDİCİ
İCRAKOM

Значение слова в других словарях