İCTİMAİYYƏT

is. [ ər. ] Cəmiyyətin qabaqcıl dairələri, qabaqcıl hissəsi. Elmi ictimaiyyət. İctimaiyyətin fikri. İctimaiyyətin diqqətini cəlb etmək.
// Ümumiyyətlə, cəmiyyət.
Demək, bu məsələ əxlaq və ictimaiyyət ilə əlaqədardır. A.Şaiq.

İCTİMAİYYAT
İCTİMAİYYƏTÇİ

Значение слова в других словарях