İL

сущ. 1. йис (12 вацран вахт, 365-366 югъ); 2. гз. вахт, девир; uşaqlıq illəri аялвилин йисар; 3. астр. гьи хьайитӀани са планетадин ракъинин элкъверда элкъведай кьван вахт; ** il dolanmaq йис элкъуьн, йис атӀун, йис акъатун, цӀикьвед варз куьтягь хьун; il keçdikcə йис алатирдивай, йисар фирдавай, са шумуд йис алатайдалай кьулухъ; il uzunu йисди, йис акъатна, цӀикьвед вацран къене; il vermək йис гун (кьенвай са касдин йис тамам хьайила игьсан гун); ildən-ilə, illərdən ilə йисалай (йи)суз, гьар йисуз, йис алатирдавай, акъваз тавуна; il-ildən йис сандивай, йисалай суз, гьар йисуз; illər ayrısı olmaq гзаф йисара сад-садавай къакъатун, чарадаказ яшамиш хьун, садаз-сад тахкун; tədris ili (akademik il) кӀелунин йис; uzun illər яргъал йисара, гьамиша; yeni il цӀийи йис (январдин сад).
İQTİSADİYYATÇI
İL-MÜDAM

Значение слова в других словарях