İPRƏNMƏK

f. İyrənmək, kiməsə, nəyəsə nifrət etmə.
İPPODRÓM
İPRİT

Значение слова в других словарях