IRRESPONSIBLE

adj cavabdeh / məsul olmayan, cavabdehlik / məsuliyyət daşımayan

IRRESPECTIVE OF
IRRETRIEVABLE