İXRACATÇI

is. İxrac edən, xarici ölkələrə mal göndərən ölkə.
Birma dünyanın böyük düyü ixracatçısı hesab olunur. (Qəzetlərdən).

İXRACAT
İXTİLAF

Значение слова в других словарях