İXRACAT

[ ər. “ixrac” söz. cəmi] bax ixrac 2-ci mənada. İxracat ildən-ilə artır.
İXRAC
İXRACATÇI

Значение слова в других словарях