İXTİSASLAŞDIRILMIŞ

f.sif. Yalnız müəyyən sahəyə xidmət etmək üçün uyğunlaşdırılmış, hazırlanmış, düzəldilmiş. İxtisaslaşdırılmış mağaza.
İXTİSASLAŞDIRILMAQ
İXTİSASLAŞDIRMA

Значение слова в других словарях