KÖÇ-KÜLFƏT

top. Ailə üzvləri, ata-ana, uşaqlar hamı birlikdə. Köç-külfəti yola salmaq.
– Hacı düşməninin evinə çatır: Gəzir, görür köç-külfət bütün yatır. A.Səhhət.
Köç-külfətlə bərabər; Ferma çıxdı dağlara. B.Vahabzadə.

KÖÇ-DÜŞ
KÖÇ-KÜLFƏTLİ

Значение слова в других словарях