KƏBİNSİZ

sif. Kəbini olmayan, rəsmi nikahı olmayan; qeyri-qanuni. Kəbinsiz arvad. – [Qaçay:] Onsuz da Pənah çoxdan tutulmalı idi.
Lap Əntiqəni evlərinə kəbinsiz aparan günü… İ.Məlikzadə.

KƏBİNLİLİK
KƏBİNSİZLİK

Значение слова в других словарях