KAĞIZSIZ


1. sif. Kağızı olmayan (bax kağız 3-cü mənada).
2. zərf Kağızı, rəsmi sənədi olmadan, yaxud iltizamnaməsiz, qəbzsiz, dilindən kağız vermədən.
[Hacı Murad] çox adama pulu kağızsız vermişdi. S.S.Axundov.

KAĞIZPƏRƏSTLİK
KAH

Значение слова в других словарях