KARTOF

1. картофель; 2. картофельный;
KARTƏHƏR
KARTOFƏKƏN

Digər lüğətlərdə