KİÇİLMƏ

Kiçilmək”dən f.is.

Синонимы

  • KİÇİLMƏ gödəlmə — qısalma
  • KİÇİLMƏ cılızlaşma
  • KİÇİLMƏ balacalanma
  • KİÇİLMƏ alçalma
KİÇİLƏN
KİÇİLMƏK

Значение слова в других словарях