KİBRLƏ

zərf Lovğalıqla, lovğa-lovğa, qürurla. Kibrlə danışmaq. Kibrlə gülmək.
– Bünyad başqa vaxt olsaydı … kibrlə susub durmazdı. Ə.Əbülhəsən.
…Şah kibrlə gülümsədi. İ.Əfəndiyev.

KİBRİTQABI
KİBRLƏNMƏ