KİBRLƏNMƏK

f. Kibrli olmaq; lovğalanmaq, təşəxxüslənmək.
KİBRLƏNMƏ
KİBRLİ

Значение слова в других словарях