KİBRLİ

sif. Lovğa, təşəxxüslü.
[Zabit] nəzərini Şirəlinin dodaqlarından ayırıb kibrli bir hal aldı. M.Hüseyn.
[Qoca həkimin] təbəssümündəki acı və kibrli hal gənc qadını titrətdi. İ.Əfəndiyev.

Синонимы

  • KİBRLİ kibrli bax lovğa
KİBRLƏNMƏK
KİBRLİLİK

Значение слова в других словарях