KİFAYƏTLƏNDİRİCİ

sif. Kifayət qədər yaxşı verilən tələblərə cavab verən; kafi.
// Kifayətləndirək razı edən, təmin edən; qaneedici. Kifayətləndirici cavab.
KİFAYƏT
KİFAYƏTLƏNDİRMƏ

Значение слова в других словарях