KİFAYƏTLƏNMƏK

f.
1. Özünü təmin olunmuş hesab etmək, razı qalmaq, qane olmaq; qənaətlənmək. Bu cavabla kifayətlənmək olar.
2. Müəyyən bir çərçivədə qalmaq, bir şeyi kafi hesab etmək. Bir töhmətlə kifayətlənmək olar.
[Rəsul] gördü ki, bu zalımlar udduqları pullarla kifayətlənməyib, üstəlik yatdıqları yorğan-döşək və balışları da aparmışlar. Aşıq Qərib”.
Ancaq Cəmilə, yalnız [Mirzağanın] üzünə gülümsəməklə kifayətləndi. S.Hüseyn.

Синонимы

  • KİFAYƏTLƏNMƏK KİFAYƏTLƏNMƏK [Firəngiz:] Mən əgər məlumatla kifayətlənsəydim, İş-gücün bu vaxtında, bu qədər dolama yolda maşın çapmazdım (B
  • KİFAYƏTLƏNMƏK qənaətlənmək
KİFAYƏTLƏNMƏ
KİFAYƏTSİZ

Значение слова в других словарях