KİFAYƏTSİZ

sif. Ehtiyacı ödəməyən, çatışmayan, kifayət etməyən.
KİFAYƏTLƏNMƏK
KİFAYƏTSİZLİK

Значение слова в других словарях