KLARNETÇİ

is. Klarnet çalan musiqiçi.
Orxan maşının yanına gələndə gördü ki, klarnetçalan Ağazəki çiynini Mirzə Muxtarın evinin tininə söykəyib, qəzet oxuyur. İ.Məlikzadə.

KLARNETÇALAN
KLÁSSİK

Значение слова в других словарях