KOFEİN

[hol. koffie, əsli ər. ] Qəhvənin, çay yarpaqlarının tərkibində olan, təbabətdə işlənən bir maddə.
Kofein yorğunluğu alıb zehni artırır və onu da artıq içmək zərərdir. H.Zərdabi.

KODEKS
KOFTA

Значение слова в других словарях